409_27 Laki Mihály gyűjteménye

20. század hangja archívum adattár

409_27 Laki Mihály gyűjteménye

 

Laki Mihály (1946-) közgazdász gyűjteménye (magyar nagyvállalkozók, 1998-2011) különleges helyet foglal el a 20. Század Hangja Archívumban. Habár az itt felvonultatott kutatások és az azokhoz kapcsolódó kvalitatív források egyértelműen társadalomtudományi kérdésfelvetéseken alapulnak, diszciplinárisan mégis a közgazdaságtudományhoz tartoznak. A gyűjteményben lévő kutatások így önmaguk értékén túl olyan tudománytörténeti és szakmatörténeti jelentőséggel is bírnak, melynek ismerete erősítheti a különböző tudományterületek együtt gondolkodását (Vigvári, 2017). A Laki Mihály által adományozott gyűjtemény talán legértékesebb egységét a Szalai Júliával közösen vezetett nagyvállalkozói kutatáshoz kapcsolódó interjúk alkotják. A „nagyvállalkozó kutatás” története 1998-ig nyúlik vissza, amikor is eredetileg hárman – Laki Mihály, Szalai Júlia és Vajda Ágnes – vállalkoztak az átmenet után stabilizálódni látszó nagyvállalkozói csoport felmérésére. A fő kérdésük az volt, hogy honnan indultak és milyen utakon-módokon jutottak a hazai gazdaság élére az ezredforduló magyar nagyvállalkozói, illetve, hamar gyarapodó gazdasági befolyásukhoz az évek folyamán miféle régi és új társadalmi szerepeket társítottak. E tényfeltáró kérdések nyomán azt igyekszik körüljárni, hogy a piac térhódításával történelmileg igen rövid idő alatt megizmosodott hazai tőke merőben a vagyonosok új osztályát teremtette-e meg, vagy ennél mélyrehatóbb változásokról volt és van szó, amelyek révén a hazai nagyvállalkozókkal egyszersmind az ezredforduló magyar társadalmának mintaadó új polgári rétege is színre lépett. A kutatás különlegessége, hogy a 2000-es évek fordulóján felkeresett vállalkozók közül, akivel lehetett, 2009 és 2011 között megismételték az interjút: a negyvennyolcból harminchét vállalkozóval sikerült újra beszélgetniük a kutatóknak (Laki–Szalai 2013). A 2009 és 2011 között felvett interjúk is a gyűjtemény részét képezik, azonban az időpont közelsége miatt kutathatóságuk egyelőre korlátozott. Kapcsolódó források: Laki M. – Szalai J. (2004) Vállalkozók vagy polgárok? A nagyvállalkozók gazdasági és társadalmi helyzetének ambivalenciái az ezredforduló Magyarországán. Budapest: Osiris Vigvári András. (2017) Laki Mihály gyűjteményének bemutatása. socio.hu 2017/2. https://20szazadhangja.tk.hu/kutathato-gyujtemenyek-uj

Sorozatok ezen gyűjteményen belül