409_04 Kovács Éva gyűjteménye

20. század hangja archívum adattár

409_04 Kovács Éva gyűjteménye

 

Kutatás leírása: (1) A lakosság fogadókészsége. Az „idegen” és a „külföldi” diskurzusa Magyarországon c. kutatás témája az idegennel, a külföldivel kapcsolatos attitűdök élettörténeti gyökereinek vizsgálata különböző társadalmi csoportok esetében (taxisok, szállodai alkalmazottak, tolmácsok, külföldi cégtulajdonostárssal együttműködő vállalkozók, menekült táborok alkalmazottai, bevándorlási hivatal alkalmazottai, nyomozók, a volt keleti tömb állampolgáraival házasodók). A kutatás során kontroll-interjúk készültek olyanokkal, akik jószerivel semmilyen kapcsolatban nincsenek külföldi állampolgárokkal. (2) A Kádár-korszak társadalmi emlékezete c. kutatás témája különböző társadalmi csoportok (németek, romák, szlovákok, zsidók, hajléktalanok, „disszidensek”, arisztokraták és káderek) emlékezete a Kádár-korról. (3) Kint és bent – háromszor. Témája: határ menti falusi közösségek (Old, Mocsa, Bedő, Tiszakerecseny) megélhetési stratégiái. A gyűjtemény korlátozottan hozzáférhető. Kutatás időpontja: 2002-2005 és 2009-2011. Kutatásvezetője: Kovács Éva. Dokumentumok száma:720.

Sorozatok ezen gyűjteményen belül

Elemek a gyűjteményen belül

  • Füleki, Kati (2003)
  • Füleki, Kati (2003)
  • Füleki, Kati (2004)
  • Aszódi, Szilvia (2004)
  • Nagy, Lilian (2004)

Többet mutasson