409_35 Rácz József gyűjteménye

20. század hangja archívum adattár

409_35 Rácz József gyűjteménye

 

Rácz József egyetemistaként, diáktársaival együtt – így Harangozó Judittal, Kéthelyi Judittal, Göncz Dániellel – a hetvenes és nyolcvanas évek fordulóján kezdett el érdeklődni az akkor csak csövesként emlegetett csoportok iránt. Később más, szubkultúraként létező ifjúsági csoportosulások - a csövesek mellett punkok, skinheadek, new wavesek - körében folytatott kutatást. A kutatási anyagok besorolásánál a helyszín is meghatározó szempont volt: a népszerű Deák tér, amely a korabeli kutatási leírásokban csak „Z” térként szerepel; a Havanna lakótelep, amely már a kilencvenes években zajlott kutatás helyszíne volt. Az interjúkból sokféle életút tárul fel, megmutatva ezeknek a csoportoknak a sokrétűségét. Rácz József kutatásainak módszere az interjúzás. Ennek alapjait a kezdetekben könyvekből igyekeztek elsajátítani azokkal a többnyire orvostanhallgatókból álló egyetemista társaival együtt, akikkel közös kutatásba kezdtek. Hamar kiderült ugyanis a számukra, hogy az addig elterjedt kérdőíves vizsgálat alkalmazhatatlan ebben a témában, és a legjobb eszköz az életútinterjú. Először egymáson gyakoroltak, majd ezeket az interjúkat elemezve tanulták meg a módszer alapjait. A terepre kezdetben segítséggel mentek: olyan helyi szereplővel, aki bemutatta őket pár embernek. Így fokozatosan elterjedt, hogy mivel foglalkoznak, miért járnak az adott helyre, és ezáltal kialakult a bizalom irántuk. A későbbi kutatások (pl. a Havanna lakótelepen folytatott résztvevő megfigyelés, az interjúk narratív elemzése) többféle kvalitatív módszer alkalmazásával már professzionálisabb keretek között zajlottak. A Rácz József gyűjtemény 6 részből áll, amely 5 különböző kutatási anyag részre és egy, az azokból megjelent tanulmányok részre tagolódik – ez utóbbi része a gyűjteménynek nem teljes. (1) 80-as évek ifjúsági szubkultúrái Magyarországon – Deák tér („Z.” tér) kutatás; 1979-1980 (2) 80-as évek ifjúsági szubkultúrái Magyarországon – csövesek, csöves klubok; 1980-1984 (3) 80-as évek ifjúsági szubkultúrái Magyarországon – CPg, Mosoly per; 1983 (4) 80-as évek ifjúsági szubkultúrái Magyarországon – punk, skinhead, new wave kutatás; 1980-1984 (5) Havanna lakótelep; 1993-1994 (6) 80-as évek ifjúsági szubkultúrái Magyarországon.

Sorozatok ezen gyűjteményen belül